Cựu Chủ tịch Chung và cái giá của nước máy sông Đuống

Cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung trong một chuyến thị sát nhà máy nước sông Đuống. Đứng bên cạnh ông là shark Liên (Ảnh Phùng Bắc/LĐO)
Cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung trong một chuyến thị sát nhà máy nước sông Đuống. Đứng bên cạnh ông là shark Liên (Ảnh Phùng Bắc/LĐO)
Cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung trong một chuyến thị sát nhà máy nước sông Đuống. Đứng bên cạnh ông là shark Liên (Ảnh Phùng Bắc/LĐO)
Lên top