Con Cưng nói gì về thông báo treo thưởng 1 tỉ đồng... biến mất?