Nghi vấn thương hiệu Con Cưng gian lận tem nhãn như "Khaisilk”

Tem nhãn Con Cưng bị khách nghi ngờ (ảnh do khách hàng cung cấp)
Tem nhãn Con Cưng bị khách nghi ngờ (ảnh do khách hàng cung cấp)
Tem nhãn Con Cưng bị khách nghi ngờ (ảnh do khách hàng cung cấp)