"Con Cưng treo thưởng 1 tỷ nhưng chúng tôi phát hiện ra rồi!"

Ông Nguyễn Trọng Tín- Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường.
Ông Nguyễn Trọng Tín- Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường.
Ông Nguyễn Trọng Tín- Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường.
Lên top