Chỉ số khởi nghiệp của Việt Nam đứng thứ 6 trong số 54 nền kinh tế tham gia khảo sát

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc tại diễn đàn WEF ASEAN.
Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc tại diễn đàn WEF ASEAN.
Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc tại diễn đàn WEF ASEAN.
Lên top