Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị WEF hỗ trợ Việt Nam xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch điều hành WEF Borge Brende. Ảnh: Thành Chung.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch điều hành WEF Borge Brende. Ảnh: Thành Chung.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch điều hành WEF Borge Brende. Ảnh: Thành Chung.
Lên top