Chậm giải ngân đầu tư công: Lên kế hoạch để năm sau không lặp lại

Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt hơn 55% kế hoạch. Ảnh: Hải Nguyễn
Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt hơn 55% kế hoạch. Ảnh: Hải Nguyễn
Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt hơn 55% kế hoạch. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top