Lập 6 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công

Việc giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong những tháng cuối năm 2021. Ảnh: Hải Nguyễn
Việc giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong những tháng cuối năm 2021. Ảnh: Hải Nguyễn
Việc giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong những tháng cuối năm 2021. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top