Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Thực chất hay “bình mới rượu cũ”?

Thời hạn cắt giảm ĐKKD, thủ tục KTCN được là giải pháp "cởi trói" cho DN Ảnh: PV
Thời hạn cắt giảm ĐKKD, thủ tục KTCN được là giải pháp "cởi trói" cho DN Ảnh: PV
Thời hạn cắt giảm ĐKKD, thủ tục KTCN được là giải pháp "cởi trói" cho DN Ảnh: PV
Lên top