Cảnh báo viên nước giặt giống bánh xu xê có thể gây hại cho trẻ

Sản phẩm nước giặt dạng viên trở nên phổ biến trong thời gian gần đây là do tính chất tiện lợi của sản phẩm. (Ảnh: Internet)
Sản phẩm nước giặt dạng viên trở nên phổ biến trong thời gian gần đây là do tính chất tiện lợi của sản phẩm. (Ảnh: Internet)