Campuchia có ô tô điện 100 triệu đồng: Dân Việt mơ xe gì?