Các ngân hàng vay mượn gần 100 nghìn tỉ đồng mỗi ngày

Doanh số giao dịch liên ngân hàng đạt xấp xỉ 100 nghìn tỉ đồng mỗi ngày trong tuần qua. Ảnh: LDO
Doanh số giao dịch liên ngân hàng đạt xấp xỉ 100 nghìn tỉ đồng mỗi ngày trong tuần qua. Ảnh: LDO
Doanh số giao dịch liên ngân hàng đạt xấp xỉ 100 nghìn tỉ đồng mỗi ngày trong tuần qua. Ảnh: LDO
Lên top