Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm lãi suất thêm 0,2 - 0,5%

Đây là lần thứ 2 các mức lãi suất được NHNN điều chỉnh giảm trong năm 2020. Ảnh: H.N
Đây là lần thứ 2 các mức lãi suất được NHNN điều chỉnh giảm trong năm 2020. Ảnh: H.N
Đây là lần thứ 2 các mức lãi suất được NHNN điều chỉnh giảm trong năm 2020. Ảnh: H.N
Lên top