Các ngân hàng phải giảm tỉ lệ sử dụng vốn ngắn hạn

Lộ trình áp dụng tỉ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn được kéo dài thêm 1 năm. Ảnh: LDO
Lộ trình áp dụng tỉ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn được kéo dài thêm 1 năm. Ảnh: LDO
Lộ trình áp dụng tỉ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn được kéo dài thêm 1 năm. Ảnh: LDO
Lên top