Bộ Tài chính: Có thể áp dụng phần mềm vận hành HNX cho HOSE

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị liên quan thuộc Bộ và HOSE chủ động phối hợp với FPT để triển khai phương án giải quyết tình trạng tắc nghẽn mạng chứng khoán. Đồ hoạ: L.Hương
Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị liên quan thuộc Bộ và HOSE chủ động phối hợp với FPT để triển khai phương án giải quyết tình trạng tắc nghẽn mạng chứng khoán. Đồ hoạ: L.Hương
Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị liên quan thuộc Bộ và HOSE chủ động phối hợp với FPT để triển khai phương án giải quyết tình trạng tắc nghẽn mạng chứng khoán. Đồ hoạ: L.Hương
Lên top