Nghẽn lệnh chứng khoán: Bộ Tài chính sớm báo cáo Thủ tướng phương án xử lý

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chủ trì buổi làm việc. Ảnh Bộ Tài chính cung cấp.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chủ trì buổi làm việc. Ảnh Bộ Tài chính cung cấp.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chủ trì buổi làm việc. Ảnh Bộ Tài chính cung cấp.
Lên top