Bị phản ứng “vẽ” thêm điều kiện kinh doanh, Bộ Công Thương nói gì?

Dự thảo của Bộ Công Thương hiện đang gây nhiều tranh cãi. Ảnh: P.V
Dự thảo của Bộ Công Thương hiện đang gây nhiều tranh cãi. Ảnh: P.V
Dự thảo của Bộ Công Thương hiện đang gây nhiều tranh cãi. Ảnh: P.V