88% hàng hóa quốc tế rơi vào tay hãng bay ngoại

88% thị phần vận chuyển hàng hóa quốc tế rơi vào tay doanh nghiệp ngoại. Ảnh HH
88% thị phần vận chuyển hàng hóa quốc tế rơi vào tay doanh nghiệp ngoại. Ảnh HH
88% thị phần vận chuyển hàng hóa quốc tế rơi vào tay doanh nghiệp ngoại. Ảnh HH

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top