Chủ động nguồn hàng, kiểm soát thị trường hàng hóa Tết

Ngành công thương và nông nghiệp đảm bảo cung ứng đầy đủ thực phẩm thiết yếu ra thị trường phục vụ Tết. Ảnh: Vũ Long
Ngành công thương và nông nghiệp đảm bảo cung ứng đầy đủ thực phẩm thiết yếu ra thị trường phục vụ Tết. Ảnh: Vũ Long
Ngành công thương và nông nghiệp đảm bảo cung ứng đầy đủ thực phẩm thiết yếu ra thị trường phục vụ Tết. Ảnh: Vũ Long
Lên top