Bộ Công Thương dự báo: Hàng hóa Tết không thiếu, giá cả ổn định

Các siêu thị chuẩn bị đầy đủ hàng để phục vụ Tết. Ảnh: T.C
Các siêu thị chuẩn bị đầy đủ hàng để phục vụ Tết. Ảnh: T.C
Các siêu thị chuẩn bị đầy đủ hàng để phục vụ Tết. Ảnh: T.C
Lên top