Trở lại trường học giữa dịch COVID-19, học sinh cần đeo khẩu trang khi nào?

Quyết định số 1053/QĐ-BYT của Bộ Y tế có quy định rõ việc đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 cho học sinh, phụ huynh, giáo viên,... tại trường học.

Infographic

Lên top