Điểm mới về ngày nghỉ phép năm, lễ Tết, việc riêng của NLĐ từ 2021

Từ 1.1.2021, quy định về ngày nghỉ phép hàng năm, ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ việc riêng của người lao động (NLĐ) tại Bộ luật Lao động 2019 sẽ có nhiều điểm mới chính thức có hiệu lực.

Infographic

Lên top