Cần tăng thêm ngày nghỉ lễ, Tết cho người lao động

Công nhân lao động rất mong muốn có thêm ngày nghỉ lễ, Tết. Ảnh: NAM DƯƠNG
Công nhân lao động rất mong muốn có thêm ngày nghỉ lễ, Tết. Ảnh: NAM DƯƠNG
Công nhân lao động rất mong muốn có thêm ngày nghỉ lễ, Tết. Ảnh: NAM DƯƠNG
Lên top