Danh sách các đồng chí trong Bộ Chính trị và Ban bí thư khóa XIII

Báo Lao Động xin giới thiệu danh sách các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII.


Infographic

Lên top