Hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Các thành viên Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ sau khi Đại hội hoàn thành việc bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Ảnh TTXVN
Các thành viên Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ sau khi Đại hội hoàn thành việc bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Ảnh TTXVN
Các thành viên Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ sau khi Đại hội hoàn thành việc bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Ảnh TTXVN
Lên top