BCH Trung ương khoá XIII bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư ngày mai (31.1)

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Ảnh Hải Nguyễn
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Ảnh Hải Nguyễn
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top