Công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Các đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Ảnh Hải Nguyễn
Các đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Ảnh Hải Nguyễn
Các đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top