Chi tiết những trường hợp được phép ra đường khi cần thiết

Theo chỉ thị 16 của Chính phủ, nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 ra cộng đồng, yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết: Mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác; Các trường hợp khẩn cấp như: cấp cứu, khám chữa bệnh; thiên tai, hỏa hoạn,...

 

Infographic

Lên top