Dịch vụ nào vẫn được hoạt động trong thời gian cách ly toàn xã hội?

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ký Chỉ thị 05 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải đóng cửa, tạm dừng kinh doanh toàn bộ trừ: Siêu thị tổng hợp (trừ dịch vụ vui chơi, ăn uống tại chỗ); Trung tâm thương mại; dịch vụ cung cấp điện, nước....

 

Infographic

Lên top