Cách ly toàn xã hội: Chỉ nên ra ngoài trong những trường hợp nào?

Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1.4 để phòng, chống dịch COVID-19. Chỉ những trường hợp thật sự cần thiết, mới nên ra ngoài trong thời gian này.

 Infographic

Lên top