Chân dung Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Ngày 23.6, Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Infographic

Lên top