Chân dung 6 Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP.Hà Nội nhiệm kỳ mới

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng và lãnh đạo Hội đồng nhân dân tặng hoa chúc mừng Chủ tịch UBND và các Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Ảnh PV
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng và lãnh đạo Hội đồng nhân dân tặng hoa chúc mừng Chủ tịch UBND và các Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Ảnh PV
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng và lãnh đạo Hội đồng nhân dân tặng hoa chúc mừng Chủ tịch UBND và các Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Ảnh PV
Lên top