28 địa điểm liên quan đến bệnh nhân COVID-19 người dân cần biết

Để hạn chế lây lan COVID-19, người dân có tiếp xúc hoặc đến những địa điểm có nguy cơ cần khai báo y tế, tự động cách ly tại nhà theo yêu cầu.

 

Infographic

Lên top