Các bến xe Hà Nội tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19

Hà Nội tăng cường phòng chống COVID-19 tại các bến xe. Ảnh: Huyền Chang
Hà Nội tăng cường phòng chống COVID-19 tại các bến xe. Ảnh: Huyền Chang
Hà Nội tăng cường phòng chống COVID-19 tại các bến xe. Ảnh: Huyền Chang
Lên top