Đã 2 lần âm tính SARS-CoV-2, tại sao bệnh nhân 91 vẫn diễn biến nặng?

Bệnh nhân số 91 có diễn tiến nặng. Ảnh: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cung cấp.
Bệnh nhân số 91 có diễn tiến nặng. Ảnh: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cung cấp.
Bệnh nhân số 91 có diễn tiến nặng. Ảnh: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cung cấp.
Lên top