Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổng thống Philipines: Diệt từ kẻ bán rong đến quan chức chính phủ