Yên Bái sử dụng mã QR-CODE cho các phương tiện vận tải

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái yêu cầu các phương tiện vận tải ra vào địa bàn thực hiện khai báo y tế qua quét mã QR-CODE nhằm tránh tiếp xúc gần để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Văn Đức
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái yêu cầu các phương tiện vận tải ra vào địa bàn thực hiện khai báo y tế qua quét mã QR-CODE nhằm tránh tiếp xúc gần để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Văn Đức
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái yêu cầu các phương tiện vận tải ra vào địa bàn thực hiện khai báo y tế qua quét mã QR-CODE nhằm tránh tiếp xúc gần để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Văn Đức
Lên top