Phạt 15 triệu đồng 2 mẹ con Yên Bái ra khỏi địa bàn khi đang cách ly

Hai mẹ con người Yên Bái bị phạt 15 triệu đồng vì tự ý ra khỏi địa bàn tỉnh khi chưa hết thời gian cách ly y tế theo quy định. Ảnh: Duy Khánh.
Hai mẹ con người Yên Bái bị phạt 15 triệu đồng vì tự ý ra khỏi địa bàn tỉnh khi chưa hết thời gian cách ly y tế theo quy định. Ảnh: Duy Khánh.
Hai mẹ con người Yên Bái bị phạt 15 triệu đồng vì tự ý ra khỏi địa bàn tỉnh khi chưa hết thời gian cách ly y tế theo quy định. Ảnh: Duy Khánh.
Lên top