Huyện Chư Prông (Gia Lai): Giáo viên bị “quỵt” lương, phụ cấp

Các giáo viên trường THCS Nguyễn Văn Trỗi bức xúc phản ánh việc bị nợ tiền dạy thêm giờ, tiền nâng bậc lương. Ảnh THANH TUẤN
Các giáo viên trường THCS Nguyễn Văn Trỗi bức xúc phản ánh việc bị nợ tiền dạy thêm giờ, tiền nâng bậc lương. Ảnh THANH TUẤN
Các giáo viên trường THCS Nguyễn Văn Trỗi bức xúc phản ánh việc bị nợ tiền dạy thêm giờ, tiền nâng bậc lương. Ảnh THANH TUẤN
Lên top