Tin tức giao thông 24h: Doanh nghiệp đề nghị tăng mức thu phí tại 2 trạm BOT Bến Thủy