Lại tai nạn chết người ở cầu Voi 1

Thi công cải tạo, sửa chữa cầu Voi 1.
Thi công cải tạo, sửa chữa cầu Voi 1.
Thi công cải tạo, sửa chữa cầu Voi 1.