Cienco 4 đề nghị tăng mức thu phí tại 2 trạm BOT Bến Thủy

Trạm BOT Bến Thuỷ. Ảnh: minh hoạ
Trạm BOT Bến Thuỷ. Ảnh: minh hoạ
Trạm BOT Bến Thuỷ. Ảnh: minh hoạ
Lên top