Phát hiện sụt lún nghiêm trọng tại chân cầu Hàm Rồng

Khu vực sụt lún chân cầu Hàm Rồng
Khu vực sụt lún chân cầu Hàm Rồng
Khu vực sụt lún chân cầu Hàm Rồng
Lên top