Tin tức giao thông 24h: Chiến sĩ CSGT bất ngờ ngã khi xử lý hiện trường tai nạn ở Bình Định lên tiếng