Tin tức giao thông 24h: Phản ứng nhanh, người cha cứu con thoát chết trong gang tất