TC Đường bộ họp về Trạm BOT T2: Di dời trạm T2 không khả thi, tốn kém?

Trạm thu phí BOT T2.
Trạm thu phí BOT T2.
Trạm thu phí BOT T2.
Lên top