Hàng nghìn tỉ chênh lệch tại các dự án ODA bị kiểm toán phát hiện

Dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN
Dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN
Dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN
Lên top