Dự án BOT, BT: Chọn nhà đầu tư thiếu năng lực, ngân sách thất thoát lớn

Dự án Tuyến cao tốc Bắc Giang - TP Lạng Sơn
Dự án Tuyến cao tốc Bắc Giang - TP Lạng Sơn
Dự án Tuyến cao tốc Bắc Giang - TP Lạng Sơn
Lên top