Người kêu gọi uống rượu bia không lái xe không đội mũ bảo hiểm gây bức xúc

Những người kêu gọi "Đã uống rượu bia - Không lái xe" lại không đội mũ bảo hiểm khiến nhiều người bức xúc.
Những người kêu gọi "Đã uống rượu bia - Không lái xe" lại không đội mũ bảo hiểm khiến nhiều người bức xúc.
Những người kêu gọi "Đã uống rượu bia - Không lái xe" lại không đội mũ bảo hiểm khiến nhiều người bức xúc.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top