Học sinh trên 16 tuổi điều khiển xe máy điện phải có bằng A0:

Lý thuyết, thực hành có thể đưa vào chương trình giáo dục

Học sinh đi xe máy dưới 50cc và xe máy điện phải có giấy phép lái xe A0. Ảnh: Bích Thảo
Học sinh đi xe máy dưới 50cc và xe máy điện phải có giấy phép lái xe A0. Ảnh: Bích Thảo
Học sinh đi xe máy dưới 50cc và xe máy điện phải có giấy phép lái xe A0. Ảnh: Bích Thảo
Lên top